Yoga Sommerprogramm 2019

Yoga Sommerprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga , Yoga Nidra, Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!

Weihnachtsprogramm 2018

Yoga Weihnachtsprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga , Yoga Nidra, Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!

Yoga und Faszientraining Herbst 2017

Yoga Herbstprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga , Yoga Nidra, Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!

Weihnachtsprogramm 2017

Yoga Weihnachtsprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga , Yoga Nidra, Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!

Speziallektionen August 2017

Yoga Sommerprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga und NSR Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!

Weihnachtsprogramm 2016

Yoga Weihnachtsprogramm

Verschiedene Speziallektionen: Faszientraining, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Yoga Nidra, Sonnengruss, Meditation, Charity Yoga.