Speziallektionen August 2017

Yoga Sommerprogramm

Speziallektionen mit Power Yoga, Detox Yoga, Faszientraining, Yoga Nidra, Vinyasa Yoga, Yin Yoga und NSR Yoga. Entgiften – Loslassen – Entspannen!